Concerten

Les Dissonances

woensdag 24 oktober 2018

David Grimal, viool

Johannes Brahms: Concerto voor viool en orkest in D, op.77

Gustav Mahler: Symfonie nr. 1 in D, “Titan”

Twee toppers uit het romantische repertoire en zo contrastrijk van inhoud! Hoewel het Vioolconcerto in D van Johannes Brahms destijds door sommige musici als een onspeelbaar, een “concerto tegen de viool” werd bestempeld, is het thans een van de pronkstukken uit de vioolliteratuur. “Mijn symfonieën bevatten de inhoud van mijn leven”, getuigde Gustav Mahler. Dat geldt zeker ook voor zijn Symfonie nr. 1, die hij bij het ontstaan de titel “Titan” meegaf. Het is een imponerende partituur waarin hij zijn ervaringen en herinneringen, zijn lief en leed in contrastrijke taferelen verklankt, met een verwerking van twee liederen uit zijn Lieder eines fahrenden Gesellen, de uiting van een versmade liefde.

David Grimal

David Grimal

« Ga terug